شما اینجا هستید: صفحه اصلیدرباره شرکتچشم اندازهای آموزشی

چشم اندازهای آموزشی

اهداف و چشم اندازها

 

 >> چشم انداز و اهداف مدیریتی

 

    مدیریت موسسه آموزش و مهندسی جوش ایران که با هدف نهائی خدمت رسانی مطلوب به دانشجویان و هموطنان و ارائه محصولات و خدمات با سطح کیفیت مناسب از سال 89 تاکنون مسیر پرفراز و نشیبی را طی نموده و هر روز سعی برافزایش توانمندیها و تجربیات خودر به بکارگیری آن در جهت بهره مندی هرچه بیشتر هموطنان داشته است.

 

   دراین راستا با اخذ گواهینامه بین المللی مدیریت تضمین کیفیتISO9001/2008اهداف عمده ای را سرلوحه فعالیتهای خود قرارداده و درآن راستا گام بر می دارد. خط مشی مدون مرکز در دامنه فعالیت آن به شرح ذیل می باشد:

 

   تأكيد بر كاربردي و متناسب نمودن محتواي آموزشي با نيازهاي صنعت توجه ويژه به كيفيت دوره هاي آموزشي از جنبه هاي گوناگون تاكيد بر انجام تحقيقات مساله مدار جهت حل مشكلات بازرسی صنایع نفت و گاز همچنین مرجع الکترونیکی صنعت جوش ایران خود را متعهد می داند خدمات را در چارچوب توافـقات انجام شـده با مشتـریان به شـکلی مطمئن و بر اساس اصـول و استانداردهای مهندسی و با کیفیت مطلوب ارائه نماید. این موسسه اساسی ترین محور خط مشی کیفیت خود را ارتقاء سطح رضـایـت مشتریان از طـریق تحقـق بهبود مستمر می دانـد و به همین منظور راهبردهای زیر را سرلوحه فعالیتهای خود قرارداده است .

 

 - پیـشتازی در عرصـه آموزش، اطلاعات، استاندارد، آیین نامه و جزوات از طریـق ارتقـا و اشـاعه فناوری ها و متدولوژی های روز و طراحی راهکاری جدید متناسب با نیاز مشتریان

 

-بکارگیری و توسعه منابع انسانی فرهیخته ، توانمند ، حرفه ای و وفادار به آرمان های سازمان

 

- اشاعه و حمایت از اصل کار گروهی و هـم افزایی فکری و انـتقال تجارب متخصصان بـه یکـدیگر از طریق توسعه فضای مشارکت 1 و تبادل اطلاعات و در نهایت تبدیل سازمان به سازمانی یادگیرنده

 

- حفظ و ارتقاء فرهنگ سازمانی از طریـق تقویت فضای اعتماد ، محیط صمیمی و پـر نشاط ، دلبستگی سازمانی و اعتبار تخصص و مهارت

 

- جلب رضایـت مشتـریان و همـکاران و حفظ کرامت آنان از طریق برخورد مناسب ، ارائه خدمات مطلوب و اطلاع رسانی دقیق و وفاداری به مشـتریان

 

- نظارت مستمر بر مراحل ارائه خدمات به مشتریان تا برآورده سازی نیاز مشتری

 

- توسعه بازارهای ملی و منطقه ایی

 

- افزایش بهره وری شبکه خدمات تخصصی در کل کشور

 

 

مشاهده افتخارات و گواهینامه ها مشاهده نقشه سایت ورود به نمایشگاه تخصصی صنعت نفت

 

 

 

 

کلمات کلیدی: درباره ما- بیانیه مدیریت- آشنایی با مرکز- دوره های فنی و مهندسی- دوره تخصصی- دوره غیرحضوری- آموزش سراسری- آزمون اینترنتی- مرکز آموزش و مهندسی جوش ایران - مدیریت موسسه آموزش و مهندسی جوش ایران - خدمت رسانی مطلوب  سطح کیفیت مناسب - سال 89 - مسیر پرفراز و نشیب - افزایش توانمندیها - بهره مندی - هموطنان - پیـشتازی در عرصـه آموزش- اطلاعات- استاندارد- آیین نامه - جزوات از طریـق ارتقـا و اشـاعه فناوری ها - متدولوژی های روز - طراحی راهکاری جدید متناسب با نیاز مشتریان - - بکارگیری و توسعه منابع انسانی فرهیخته - توانمند - حرفه ای و وفادار به آرمان های سازمان - اشاعه و حمایت از اصل کار گروهی - هـم افزایی فکری - انـتقال تجارب متخصصان بـه یکـدیگر از طریق توسعه فضای مشارکت - تبادل اطلاعات - نهایت تبدیل سازمان به سازمانی یادگیرنده - حفظ و ارتقاء فرهنگ سازمانی - طریـق تقویت فضای اعتماد - محیط صمیمی و پـر نشاط - دلبستگی سازمانی و اعتبار تخصص و مهارت - جلب رضایـت مشتـریان -همـکاران - حفظ کرامت آنان از طریق برخورد مناسب - ارائه خدمات مطلوب - اطلاع رسانی دقیق - وفاداری به مشـتریان - نظارت مستمر بر مراحل ارائه خدمات - توسعه بازارهای ملی و منطقه ایی - افزایش بهره وری شبکه خدمات تخصصی در کل کشور

logo-samandehi