دوره های سفارشی

دوره های سفارشی

 

برگزاری دوره های فشرده آمادگی ASNT LEVEL III با قیمت مناسب تست های غیرمخرب به همراه کارگاه عملی در تمام شهرهای کشور با قیمت فوق العاده مناسب برای کلاس های 1 تا 4 نفره به صورت سفارشی با آموزش استاد سطح 3 انجمن آزمایشات غیرمخرب آمریکا

از آنجایی که این کلاس ها به صورت نیمه خصوص برگزار می شودند، بازدهی و یادگیری کلاس بالا خواهد بود در نتیجه مجموعه کامل دوره ها را می توان در 5 روز آموزش داد. بدین ترتیب هزینه حتی برای کلاس های دو نفره بسیار مناسب تر از هزینه شرکت هر نفر در دوره مشابه خواهد بود، ضمن اینکه به دلیل نیمه خصوص بودن کلاس بازدهی یادگیری بسیار بالاتر از دوره های مشابه بوده، و قبولی دانشجویان در امتحان پایانی (در تمامی دورها و تمامی شرکت ها) به صورت تضمینی می باشند

سایر دوره های تخصصی

سایر دوره های تخصصی

 

ردیف نام دوره مدت دوره
(ساعت)
مدرس هزینه
(ریال)
گواهینامه ها
بیشتر
1 بازرسی جوش سطح 1 و 2
(گروه بازرسی فنی)
60 دکتر انصاری 780,000 موسسه آموزش و مهندسی جوش ایران
شرکت BOW انگلستان (تحت نظر TWI انگلیس)
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
2 بازرسی سندبلاست و رنگ
سطح 1 و 2
(گروه بازرسی فنی)
60 مهندس میرحسینی 980,000 موسسه آموزش و مهندسی جوش ایران
شرکت BOW انگلستان (تحت نظر TWI انگلیس)
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
3 بازرسی جوش در ساختمان
(گروه بازرسی فنی)
60 دکتر انصاری 780,000 موسسه آموزش و مهندسی جوش ایران
شرکت BOW انگلستان (تحت نظر TWI انگلیس)
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
4 بازرسی سازه های فلزی
(گروه بازرسی فنی)
60 دکتر انصاری 980,000 موسسه آموزش و مهندسی جوش ایران
شرکت BOW انگلستان (تحت نظر TWI انگلیس)
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
5 بازرسی خطوط لوله انتقال
(گروه بازرسی فنی)
60 مهندس ادب آوازه 980,000 موسسه آموزش و مهندسی جوش ایران
شرکت BOW انگلستان (تحت نظر TWI انگلیس)
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
6 بازرسی لوله کشی صنعتی
(گروه بازرسی فنی)
60 مهندس ادب آوازه 980,000 موسسه آموزش و مهندسی جوش ایران
شرکت BOW انگلستان (تحت نظر TWI انگلیس)
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
7 بازرسی مخازن ذخیره
(گروه بازرسی فنی)
40 مهندس ادب آوازه 980,000 موسسه آموزش و مهندسی جوش ایران
شرکت BOW انگلستان (تحت نظر TWI انگلیس)
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
8 بازرسی مخازن تحت فشار
(گروه بازرسی فنی)
40 مهندس ادب آوازه 980,000 موسسه آموزش و مهندسی جوش ایران
شرکت BOW انگلستان (تحت نظر TWI انگلیس)
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
9 کنترل کیفیت در پروژه های صنعتی
1 - QC
(گروه بازرسی فنی)
40 مهندس ادب آوازه 980,000 موسسه آموزش و مهندسی جوش ایران
شرکت BOW انگلستان (تحت نظر TWI انگلیس)
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
10 کنترل کیفیت در پروژه های صنعتی
2 - QC
(گروه بازرسی فنی)
40 مهندس ادب آوازه 980,000 موسسه آموزش و مهندسی جوش ایران
شرکت BOW انگلستان (تحت نظر TWI انگلیس)
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
11 بازرسی چشمی جوش - VT
(گروه آزمایشات غیرمخرب)
60 دکتر انصاری 780,000 موسسه آموزش و مهندسی جوش ایران
شرکت BOW انگلستان (تحت نظر TWI انگلیس)
ASNT LEVEL I & II
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
12 بازرسی مایع نافذ - PT
(گروه آزمایشات غیرمخرب)
40 مهندس ادب آوازه 680,000 موسسه آموزش و مهندسی جوش ایران
شرکت BOW انگلستان (تحت نظر TWI انگلیس)
ASNT LEVEL I & II
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
13 بازرسی ذرات مغناطیسی - MT
(گروه آزمایشات غیرمخرب)
40 مهندس ادب آوازه 680,000 موسسه آموزش و مهندسی جوش ایران
شرکت BOW انگلستان (تحت نظر TWI انگلیس)
ASNT LEVEL I & II
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
14 تفسیر تست رادیوگرافی - RTI
(گروه آزمایشات غیرمخرب)
80 مهندس امینی ___ موسسه آموزش و مهندسی جوش ایران
شرکت BOW انگلستان (تحت نظر TWI انگلیس)
ASNT LEVEL I & II
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
15 تست التراسنیک - UT
(گروه آزمایشات غیرمخرب)
80 مهندس امینی ___ موسسه آموزش و مهندسی جوش ایران
شرکت BOW انگلستان (تحت نظر TWI انگلیس)
ASNT LEVEL I & II
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
16 تست جریان های گردابی - ET
(گروه آزمایشات غیرمخرب)
40 مهندس ادب آوازه 800,000 موسسه آموزش و مهندسی جوش ایران
شرکت BOW انگلستان (تحت نظر TWI انگلیس)
ASNT LEVEL I & II
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
17 بازرسی رنگ و پوشش سطح 1
(گروه حفاظت از خوردگی)
40 مهندس میرحسینی 780,000 موسسه آموزش و مهندسی جوش ایران
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
18 بازرسی رنگ و پوشش سطح 2
(گروه حفاظت از خوردگی)
40 مهندس میرحسینی 780,000 موسسه آموزش و مهندسی جوش ایران
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
19 حفاظت کاتدیک در خطوط لوله
(گروه حفاظت از خوردگی)
40 مهندس میرحسینی 800,000 موسسه آموزش و مهندسی جوش ایران
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
20 استاندارد AWS D1.1
(گروه استاندارد و آیین نامه)
40 مهندس ادب آوازه 780,000 موسسه آموزش و مهندسی جوش ایران جزئیات
21 استاندارد API 1104
(گروه استاندارد و آیین نامه)
40 مهندس ادب آوازه 780,000 موسسه آموزش و مهندسی جوش ایران جزئیات
22 استاندارد API 650
(گروه استاندارد و آیین نامه)
40 مهندس ادب آوازه 780,000 موسسه آموزش و مهندسی جوش ایران جزئیات
23 استاندارد IPS
(گروه استاندارد و آیین نامه)
60 مهندس ادب آوازه 780,000 موسسه آموزش و مهندسی جوش ایران جزئیات
24 کلید فولاد سطح 1 و 2
(گروه استاندارد و آیین نامه)
40 مهندس ادب آوازه 680,000 موسسه آموزش و مهندسی جوش ایران جزئیات
25 نشریه های سازمان نظام مهندسی
(گروه استاندارد و آیین نامه)
60 مهندس ادب آوازه 680,000 موسسه آموزش و مهندسی جوش ایران جزئیات
26 نشریه 226 سازمان مدیریت
(گروه استاندارد و آیین نامه)
40 مهندس ادب آوازه 580,000 موسسه آموزش و مهندسی جوش ایران جزئیات
27 نشریه 306 سازمان مدیریت
(گروه استاندارد و آیین نامه)
40 مهندس ادب آوازه 580,000 موسسه آموزش و مهندسی جوش ایران جزئیات
28 طراحی جوش در سازه های فلزی
(گروه طراحی و محاسبات)
40 مهندس ادب آوازه 580,000 موسسه آموزش و مهندسی جوش ایران جزئیات
29 کلید فولاد (طراحی) سطح 1 و 2
(گروه طراحی و محاسبات)
40 مهندس ادب آوازه 680,000 موسسه آموزش و مهندسی جوش ایران جزئیات
30 بازرسی جوش در ساختمان
(گروه مهندسی عمران)
60 دکتر انصاری 780,000 موسسه آموزش و مهندسی جوش ایران
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
31 نقشه کشی صنعتی سطح 1
(گروه مهندسی عمران)
40 دکتر تیر افکن 580,000 موسسه آموزش و مهندسی جوش ایران
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
32 نقشه کشی صنعتی سطح 2
(گروه مهندسی عمران)
40 دکتر تیر افکن 580,000 موسسه آموزش و مهندسی جوش ایران
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
33 آیین نامه های نظام مهندسی ساختمان
(گروه مهندسی عمران)
60 مهندس ادب آوازه 680,000 موسسه آموزش و مهندسی جوش ایران جزئیات
34 زمانبندی و کنترل
پروژه های صنعتی سطح 1
(گروه مدیریت و برنامه ریزی پروژه)
40 دکتر باقری 680,000 انجمن کیفیت ایران جزئیات
35 زمانبندی و کنترل
پروژه های صنعتی سطح 2
(گروه مدیریت و برنامه ریزی پروژه)
40 دکتر باقری 680,000 انجمن کیفیت ایران جزئیات
36 زمانبندی و کنترل
پروژه های صنعتی سطح 3
(گروه مدیریت و برنامه ریزی پروژه)
40 دکتر باقری 680,000 انجمن کیفیت ایران جزئیات
37 ایمنی و بهداشت صنعتی HSE
سطح 1 و 2
(گروه ایمنی و بهداشت صنعتی)
40 مهندس حیدری 680,000 انجمن کیفیت ایران
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
38 ایمنی و بهداشت صنعتی HSE
پیشرفته
(گروه ایمنی و بهداشت صنعتی)
40 مهندس حیدری 780,000 انجمن کیفیت ایران
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
39 ایمنی جرثقیل های صنعتی
(گروه ایمنی و بهداشت صنعتی)
40 مهندس حیدری 680,000 انجمن کیفیت ایران
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
40 ایمنی در کارخانه صنعتی
(گروه ایمنی و بهداشت صنعتی)
60 مهندس حیدری 980,000 انجمن کیفیت ایران
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
41 کنترل کیفیت سطح 1 - QC
(گروه کنترل کیفیت جامع)
60 مهندس ادب آوازه 780,000 موسسه آموزش و مهندسی جوش ایران
شرکت BOW انگلستان (تحت نظر TWI انگلیس)
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
42 کنترل کیفیت سطح 2 - QC
(گروه کنترل کیفیت جامع)
60 مهندس ادب آوازه 780,000 موسسه آموزش و مهندسی جوش ایران
شرکت BOW انگلستان (تحت نظر TWI انگلیس)
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
43 سیستم مدیریت کیفیت
ISO 9001:2008
(گروه کنترل کیفیت جامع)
40 دکتر ریاحی 480,000 انجمن کیفیت ایران جزئیات
44 سیستم مدیریت یکپارچهIMS
(گروه کنترل کیفیت جامع)
40 دکتر ریاحی 480,000 انجمن کیفیت ایران جزئیات
45 تشریح معیارهای مدل EFQM
(گروه کنترل کیفیت جامع)
40 دکتر ریاحی 480,000 انجمن کیفیت ایران جزئیات

ملاحظات:

- جهت دریافت گواهی bow داشتن کپی گذرنامه الزامی است درغیراینصورت موسسه هیچگونه مسئولیتی در خصوص صدور گواهینامه دانشجویان بدون تکمیل پرونده نخواهد داشت.
- در دوره های غیرحضوری، آموزش از طریق بسته های آموزشی (شامل فیلم های کلاسی و کارگاه های آموزشی) خواهد بود که پس از ثبت نام بسته آموزشی ظرف 24 تا 48 ساعت کاری تحویل داوطلب در سراسر کشور می گردد. جهت ثبت نام در دوره های غیرحضوری به پایگاه اینترنتی www.naftir.com  مراجعه فرمائید.
- زمان تکمیل ثبت نام ارائه یک قطعه عکس 3 در 4 به همراه کپی کارت ملی داوطلبین محترم در تمامی دوره های آموزشی الزامی می باشد.
- هزینه هر دوره جهت دریافت یک گواهینامه (گواهینامه مشخص شده برای هر دوره) با امکان انتخاب گواهینامه فارسی و یا ترجمه به لاتین، درنظر گرفته شده است. جهت دریافت گواهینامه اضافی هزینه گواهینامه طبق تعرفه دریافت می گردد.

- جهت فکس لیست کامل دوره های موسسه کافی است در قسمت منوی آموزش از طریق ارتباط با واحد آموزش درخواست خود را ثبت نمایید.

logo-samandehi