شما اینجا هستید: صفحه اصلیآزمایش غیرمخرببازرسی چشمی جوش - VTمرور كلي بر بازرسي جوش و تست هاي غير مخرب

مرور كلي بر بازرسي جوش و تست هاي غير مخرب

مرور كلي آزمايشات غير مخرب

این آزمایشات جهت بررسی کیفیت مواد و قطعات دارای کاربرد می باشند. در بسیاری موارد از این آزمایشات جهت بررسی کیفیت جوشکاری انجام شده بر روی سازه های مختلف استفاده می شود ، ولی باید به یاد داشت کاربرد آزمایشات غیر مخرب بسیار فراتر از کنترل کیفیت جوشکاری بوده و در تجزیه و تحلیل میزان عمر سازه ها و خواص الکتریکی ، مکانیکی و ... دارای کاربردهای فراوان می باشد.


آزمایشات غیر مخرب به روشهایی اطلاغ می گردد که با بررسی سازه وبدون ایجاد تخریب و تغییر در آن نسبت به شناسایی و مشخص نمودن خواص مورد نظر اقدام نمایید. روشهای گوناگونی بعنوان آزمایشات غیر مخرب شناخته می شوند.مراجع گونگونی برای انجام آزمایشات غیر مخرب معرفی شده اند. هر یک از استانداردهای ISO,BS,EN,DIN,… روشهای مختلفی را برای انجام آزمونهای غیر مخرب معرفی نموده اند. بعنوان یکی از مراجع که در آزمونهای غیر مخرب استفاده فراوانی دارد می توان به استاندارد ASME Sec V اشاره کرد.از دلایل محبوبیت و کاربرد این استاندارد مجتمع بودن آن است. این استاندارد برخلاف استانداردهای اروپایی در یک کتاب مرجع ارائه شده است. لیستی از روشهای ارائه شده در این استاندارد را می توان بشرح زیر بیان نمود.


Article 1 General Requirements

Article 2 Radiographic Examination

Article 4 Ultrasonic Examination Methods for Inservice Inspection

Article 5 Ultrasonic Examination Methods for Materials and Fabrication

Article 6 Liquid Penetrant Examination

Article 7 Magnetic Particle Examination. .

Article 8 Eddy Current Examination of Tubular Products

Article 9 Visual Examination

Article 10 Leak Testing

Article 11 Acoustic Emission Examination of Fiber-Reinforced Plastic Vessels

Article 12 Acoustic Emission Examination of Metallic Vessels During PressureTesting

Article 13 Continuous Acoustic Emission Monitoring

روش کار آزمایشات غیر مخرب جز دستورالعملهایی است که باید در خصوص آماده سازی آن برای بازرسی از هر سازه ای قبل از شروع عملیات دقت کافی بعمل آید. دلیل این امر این است که در حقیقت با تدوین روش مناسب و درست و درج معیارهای پذیرش متناسب با حساسیت سازه از صرف زمان وهزینه بیهوده جلوگیری می شود. در هر دستورالعمل مربوط به آزمایشهای غیر مخرب جزئیات زیر باید بدقت ذکر شود :


۱-Scope
بسیار مهم است که در یک رویه کاری مشخص شود که این روش برای استفاده در چه شرایطی بوده و در صورت تغییر کدامین شرایط نمی توان از این روش کاری استفاده کرد. مطالبی که در این قسمت بصورت معمول ذکر می شوند


- موادی که با این روش تست قابل آزمایش می باشند.


- شرایط خاصی که نگارنده روش آزمایش با در نظر گرفتن آنها نسبت به آماده سازی این مدرک اقدام نموده است.


۲- Reference Standards


هماننگونه که مشخص است در این قسمت استانداردهای مرجع که در نگاشتن این مدرک استفاده شده اند ذکر می شود.


۳-Personal Qualification


در این قسمت مهارت مورد نیاز برای انجام آزمایشات مطابق این رویه ذکر می گردد. ذکر یک مطلب در این قسمت ضروری به نظر می رسد. بسیاری از دوستان در دستورالعمل های خود بعنوان مثال ذکر می کنند SNT TC 1 A - Level I or II . اما در بسیاری از موارد دارا بودن تنها مدرک کافی نیست و بنظر من بهتر است که سابقه کاری مفیدی جهت کار در زمینه مورد نظر ذکر شود.


۴-Equipment


در این قسمت مشخصات دستگاهها و یا مواد مورد استفاده را که مورد قبول می باشند ذکر می کنند. در بسیاری از موارد بایستی که جهت تکمیل این قسمت به لیست شرکتهای مورد تایید کارفرما رجوع کرد.


۵-Technical Detail


در این بخش اطلاعات مربوط به روش انجام آزمایش قرار می گیرد.


۶-Acceptance Creiteria


حدود مورد پذیرش عیوب بایستی مطابق با استاندارد مورد نظر استخراج شده و در این قسمت جای داده شود.


۷-Blank Format


در پایان نمونه گزارشی برای ثبت اطلاعات هر آزمایش در قسمت انتهایی قرار می گیرد.

در خصوص آزمایشات غیر مخرب کتابها و مراجع گوناگونی موجود است . بهمین دلیل من در این قسمت دوباره کاری انجام ندادم و مطلبی را که به نظرم جالب می رسید با تغییرات اندک برایتان ذکر می کنم . منبع این مطلب سایت [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] می باشد.


بازرسی چشمی


تعریف:
در این نوع بازرسی شخص ، با استفاده از تجربیات و آموزشهای گذرانده نسبت به بررسی سازه مورد نظر اقدام نموده و مشکلات قابل مشاهده را ذکر می نماید. در این روش ممکن است که بازرس نسبت به بازرسی با چشم غیر مسلح اقدام نماید یا اینکه با استفاده از وسایلی چون ذره بین ، بوروسکوب ، گیج و... اقدام به بررسی نماید.


اصول :

پارامترهای مهم در بازرسی چشمی عبارتند از شدت نور محیط و نوع نور محیط ، شرایط سطح وآماده سازی سطح مانند تمیز كاری قطعه و زاویه نور تابشی می باشد. زاویه نور تابشی بدین دلیل دارای اهمیت است که بعضی از عیوب سطحی فقط تحت تابش نور صحیح ( تابش نور تحت زاویه مناسب )آشكار می شوند .


کاربرد :

تمام عیوب ظاهری اعم از عیوب سطحی ، تركهای سطحی ،نادرستی شكل ، انحرافات در اندازه و غیره را می توان با بازرسی چشمی مشخص نمود. بازرسی چشمی به عنوان یك روش بازرسی غیر مخرب برای مواد خام و محصولات نیمه تمام یا تمام شده مورد استفاده می باشد .با بازرسی چشمی پیش از عملیات تولید، در مرحله آماده سازی ، حین تولید و همینطور بررسی نهائی می توان از خصوصیات سطحی و علائم مشخصه دیگر در مورد محصول داوری نمود . بازرسی چشمی صحیح قطعات و بررسی شكل ظاهری آنها چه با چشم غیر مسطح ، چه با ذره بین یا بروسکوب انجام شود ، در تشخیص عیوب متالورژیكی حائز اهمیت است و می تواند مبنای برنامه ریزی برای بازرسی های بعدی باشد . بعلاوه بازرسی چشمی اطلاعات مفیدی بدست می دهد كه گاهی اوقات این اطلاعات برای حل مسئله كفایت می كند.


مزایا :

بازرسی چشمی ساده و ارازن است و به وسایل و دستگاه های گرانقیمت احتیاج ندارد از شرایط سطحی قطعه و ارزیابی دقیق ظاهر آن خیلی چیزها روشن می شود.


محدودیت :

با چشم غیر مسلح تنها نقص های نسبتاٌ بزرگ كه باعث شكستگی پوسته شده اند ، آشكار می شود كارایی بازرسی چشمی را با استفاده از ذره بین با قدرت كم و میكروسكوپ می توان افزایش داد .


استانداردهای مرجع :


علاوه بر استاندارد ASME می توان عیوب مرتبط با جوش را در یک دسته بندی مناسب در استاندارد ISO 5817 یافت. این استاندارد به معرفی کلیه عیوب جوشکاری پرداخته است . فارق از اینکه این عیوب قابل روئیت با چشم مسلح یا غیر مسلح می باشند یا خیر.


آزمایش مایعات نافذ


تعریف :

آزمایش مواد با مایع نافذ از قدیمی ترین ، اقتصادی ترین و ساده ترین روشهای كشف شده برای شناسایی عیوب سطحی غیر قابل تشخیص با چشم غیر مسطح می باشد. اساس این روش مبتنی بر قابلیت نفوذ بعضی از مایعات با استفاده از خاصیت موئینگی به داخل حفره ها و تركهای خیلی نازك است . بنا بر این برای آشكار سازی نقص هایی كه سبب شكستن سطح كار شده اند ،به كار می رود، این مایعات كشش سطحی كم و قابلیت تر كنندگی خوب نسبت به ماده آزمایش شونده دارند و قادرند روی سطح این مواد قشر نازكی تشكیل دهند .


اصول :

بطور عمومی همه ما روش بازرسی با مواد نفوذ كننده را دارای شش مرحله اساسی می دانیم :


آماده سازی سطح
كاربرد مواد نفوذ كننده و اعمال زمان برای نفوذ
برداشت مواد نافذ اضافی
كاربرد مواد ظهور و اعمال زمان برای ظهور
مشاهده و بازرسی
تمیز کاری نهاییانواع روشها :

در عمل مواد نفوذ كننده را به وسیله یكی از روشهای متداول بر روی سطح قطعه به كار میبرند.روش برگزیده به اندازه ،شكل وتعداد قطعات مورد بازرسی بستگی دارد. بازرسی قطعه در محل نیز یكی از عوامل گزینش میباشد. مایعات نافذ ، چه مرئی ، چه فلورئوسنت می توانند بوسیله هر یك از راه های ذیل اعمال شوند :


مالیدن: معمولاً با كهنه ، پارچه پنبه ای ، تنظیف یا برس اعمال می شود .


غوطه وری: كل نمونه به داخل یك مخزن مایع نافذ ، فرو برده می شود .


پاشش: معمولاً با استفاده از پمپ مدار بسته كم فشار یا از قوطی های پاششی فشار ، مایع نافذ روی سطح پاشیده می شود.


ریختن: مایع نافذ با یك وسیله به سادگی روی سطح ریخته می شود


معمولا برای بازرسی چندین قطعه نسبتا كوچك بهتر است از روش فرو بردن كامل به درون مخزن حاوی مایع نفوذكننده استفاده شود. قطعات را باید پیش از غوطه وری كاملاخشك كرد زیرا آب یا حلالهای تمیز كننده به جا مانده با آلوده شدن به ماده نفوذ كننده از نفوذ آن جلوگیری میكنند. در حین غوطه وری قطعه ، باید دقت شود كه حبابهای هوا ایجاد نشوندوتمام سطوح بازرسی كاملا خیس شوند . معمولا قطعات را به مدت معینی در مایع فرو می برند و سپس بیرون می آورند . در خلال این مرحله ، باید دقت شود كه مایع نفوذ كننده از تمام منافذ خارج شده باشد . قطعاتی را كه آثار ماده نفوذ كننده بر روی سطحشان وجود دارد ، پس از خشك كردن باید دوباره غوطه ور ساخت .

معمولاً از شیوه سیلابی برای بررسی سطوح بزرگ قطعات ساده استفاده می شود . معمولاً ماده نفوذ كننده را با فشار پایینی كه موجب ذره ای شدن سیال نمی شود ، بر روی سطح می پاشند . باید مطمئن شد كه ماده نفوذ كننده تمام سطح مورد بررسی را پوشانده ، و سطح در تمام مدت نفوذ مرطوب باشد .
هنگامی كه تنها بررسی قطعات تكی یا بازرسی قطعات در محل لازم است ، ماده نفوذ كننده را به وسیله قلم مو یا از طریق قوطی اسپری به كار می برند . برای قطعات پیچیده تر بهتر است از قلم مو استفاده شود . هنگام استفاده از شیوه سیلابی از خشك شدن ماده نفوذ كننده بر روی سطح باید جلوگیری كرد .


کاربرد :


امروزه ، بازرسی با مواد نفوذ كننده رنگی ، روش صنعتی مهمی است و برای تعیین نقص هایی مانند ترك ، جدا لایگی ،رویهم افتادگی و منطقه های تخلخل سطحی در بسیاری قطعات به كار می رود . این روش تقریباٌ برای همه قطعات قابل استفاده است ، اعم از اینكه قطعه بزرگ باشد یا كوچك ، شكل ساده داشته باشد یا پیچیده ؛ این روش برای بازرسی فرآورده های ریختگی و كار شده فلزات آهنی و غیر آهنی و همچنین آلیاژ ها ، سرامیك ها ،شیشه آلات و برخی قطعات پلیمری به كار می رود.

مزایای بازرسی با مایع نافذ :

علائم وجود عیب روی خود قطعه ظاهر می شود


محدودیتی برای اندازه و شكل جسم مورد كنترل وجود ندارد


این روش برای بازرسی قطعات كوچك نیز مناسب است


مایعات نافذ دارای قابلیت نفوذ فوق العاده ای در داخل تركها بسیار نازك بوده و با تنوع در تركیب و تحت شرایط متنوعی می توانند برای بازرسی مواد مختلفی بكار روند .


متدهای بازرسی دیگر متنندا ذرات مغناطیس اغلب به دو بازرسی جداگانه یا بیشتر نیاز دارد ولی در مورد مایع نافذ یكدفعه كنترل كافی است .


فرآیند بازرسی با مایع نفوذ كننده نسبتاً ساده است ، زیرا شامل هیچ نوع سیستم الكترونیكی نیست ، و تجهیزات مورد نیاز ارزانتر از دیگر تجهیزات سیستم های آزمون های غیر مخرب است . معمولاًاجرای روشها و استاندارد های بازرسی برای قطعات تولیدی خاص ساده تر از روشهای پیچیده تر دیگر است . این روش برای بازرسی همه نوع مواد بجز مواد متخلخل به كار می رود ، و درپاره ای موارد ، حساسیت آن بیش از بازرسی به وسیله ذرات مغناطیسی است . بازرسی با مواد نفوذ كننده در واقع برای همه قطعات با هر اندازه و شكلی مناسب است و برای كنترل كیفی تولیدات نیمه تمام و تمام شده و همچنین بازرسی مستمر قطعات در حین كار به كار می رود .


محدودیت بازرسی با مایع نافذ :

فقط عیوب منتهی به سطح را میتواند كشف نماید .


اگر سطح جسم متخلخل باشد مایع اضافی را نمی توان به آسانی از سطح قطعه پاك نمود و در نتیجه علائم عیب با علائم نفوذ موجود در این تخلخلها مخلوط شده و بخوبی قابل تشخیص نمی باشد .


با وجودی كه مایع نافذ در حدود درجه حرارتهای نسبتاً وسیعی موثر است معهذا درجه حرارتهای خیلی كم و خیلی زیاد برای كار مناسب با مایع نافذ سازگار نمی باشد .


حفاظت مایع نافذ از آلوده شدن به مواد خارجی مخصوصاً آب مسئله ایست و در آماده كردن قطعات برای بازرسی و حفاظت ظروف حاوی مایع نافذ از رطوبت گرد و خاك یا سایر مواد خارجی باید كوشید.


آشكار سازی نقصهای زیر سطحی به روش های بازرسی دیگر نیاز ذارد . نا همواری های سطحی و تخلخل مواد از عوامل دیگر عدم كارایی این سیستم اند . این مورد ، به ویژه می تواند نشانه های غلط به وجود آورد ، زیرا هر گونه خلل و فرج را به عنوان نقص بالقوه ای ثبت خواهد نمود.


آزمایش به روش ذرات مغناطیسی


تعریف :

بازرسی به روش مغناطیس كردن ذرات روشی حساس برای تعیین محل نقصهای سطحی و برخی نقصهای زیر سطحی در مواد فرو مغناطیس است .


اصول :

پارامترهای اصلی این روش مبتنی بر مفهوم های نسبتاً ساده ای است .در اصل ، اگر قطعه مورد آزمایش از جنس مغناطیس شونده باشد و از آن مغناطیس عبور داده شود . خطوط قوای مغناطیس در برخورد با ناپیوستگی ها (تقریباً) عمود بر جهت میدان تغییر مسیر می دهند و میدان نشت قویی را به وجود می آورند . این میدان نشت در سطح و بالای قطعه مغناطیده قرار دارد ، حال چنانچه ذرات ریز مواد مغناطیس شونده بصورت خشك یا معلق در مایع یر روی سطح قطعه پاشیده شود ، در محل وجود عیب ، تجمع نموده پل مغناطیسی كه به این ترتیب تشكیل می شود ، محل ، اندازه و شكل ناپیوستگی را تعیین می كند.

برای آزمایش ذرات مغناطیسی ، سطح قطعه بایستی نسبتاً صاف باشد .چه در غیر اینصورت در اثر نا صافی و شیارهای سطحی ، ذرات پل میزنند و احتمالاً ترك در زیر پوشش آنها مخفی می ماند . گاهی از رنگ سفید زود خشك شونده زمینه سفیدی بوجود آورده میشود تا براده سیاه در متن سفید به خوبی مشاهده گردد . گاهی هم براده ها را رنگ می زنند تا راحت تر دیده شوند .اگر براده با رنگ فلوئورسنت آغشته گردند در زیر تابش نور ماوراء نفش به وضوح دیده می شوند .خاصیت مغناطیس را در قطعه به وسیله آهنرباهای دائم ، آهنرباهای الكتریكی ، یا با گذراندن جریانهای قوی از درون یا پیرامون آن می توان القاء كرد . این شیوه به سبب امكان تولید میدانهای مغناطیسی شدید در درون قطعات ، در عملیات كنترل كیفیت كاربرد گسترده ای دارد . این روش در تشخیص و آشكار سازی تركها حساسیت خوبی دارد.چرخ دنده ها محورها و قطعات مشابه را پس از زمایش مغناطیس زدائی می كنند تا ضمن كار و از ایجاد جریانهای گردابی جلوگیری کرده و تراش براده ها و ذرات را جذب ننمایند .


انواع روشها :

تشخیص عیوب در قطعه توسط بازرسی ذرات مغناطیسی به روشهای پیوسته و پسماند، میدانهای مغناطیسی، میدان حلقوی، میدان مغناطیسی طولی، میدان مغناطیسی چرخنده انجام میشود.


كاربردها :

كاربردهای صنعتی اصلی بازرسی به وسیله ذرات مغناطیسی عبارتند از : بازرسی فرآیندی ، بازرسی نهایی . بازرسی دریافتی ، تعمیرات جزیی و كلی . قطعات خریداری شده نیمه تمام و هم مواد اولیه برای تشخیص نقصهای اولیه آزمون می شوند. بازرسی میلگردها ،تسمه ها ، شمشهای آهنگری و ریختگی های ماسه ای وارده با این روش انجام می شود . در صنایع حمل و نقل (جاده ای ، راه آهن ، هوایی و دریایی) بر اساس برنامه های منظم تعمیرات كلی موجود ،قطعات حساس را برای شناسایی تركها بازرسی می كنند . میل لنگها ، قابها ، چرخ لنگرها ، قلابهای جرثقیل ، محورها ، پره های توربین بخار و اتصال دهنده ها نمونه ای از قطعات آسیب پذیر به شكست ، به ویژه شكست ناشی از خستگ اند ؛ و بنا براین به بازرسی منظم نیاز دارند .، سیستم بازرسی به وسیله ذرات مغناطیسی را می توان به سادگی خودكار كرد و در نتیجه ، بازرسی مطمئن و نسبتاً بدون زحمتی انجام داد . در حالی كه سیستم خودكار در حال انجام وظایف مكانیكی خود است ، مسئول بازرسی می تواند تمام وقت خود را صرفاً به بازرسی اختصاص دهد . آهنگ تولید متناسب با عملیات متعددی است كه همزمان در ایستگاه های مختلف انجام می شود . هزینه خودكار سازی در مقایسه با هزینه نیروی انسانی برای چندین واحد منفرد دستی كه برای دستیابی به همان آهنگ های تولیدی لازم است ، توجیه پذیر خواهد بود .


مزایای آزمایش با ذرات مغناطسی :


الف – یکی از قابل اعتمادترین متدها برای پیدا كردن تركها سطحی ، خصوصاً تركهای خیلی ظریف و كم عمق می باشد .
ب – علائم وجود و یا عدم وجود عیب روی خود قطعه ظاهر می شود
ج – كنترل سریع بوده و انجام آن آسان می باشد . اپراتور می تواند طرز كار را بدون آموزش طولانی یا خیلی فنی به آسانی بیاموزد .
د- محدودیتی برای اندازه یا شكل قطعه مورد آزمایش وجود ندارد .
ه – تركها اگر با ماده خارجی دیگری پر شده باشند نیز در این روش پیدا می شوند .
و – در حالت عادی پاك كردن قبلی نمونه لازم نیست .
ز – پوشش نازك رنگ یا سایر پوشش های غیر مغناطیسی مانع كار نخواهد شد .
ر – در این متد از تجهیزات الكترومكانیكی استفاده می شود كه پرداخت و ظرافت چندانی لازم نداشته و می تواند در كارگاه ساخته شود . نگهداری آن نیز آسان است .
ط- این متد می تواند بطور خود كار بكار رود و نسبتاً ارزان است .


محدودیت آزمایش با ذره مغناطیس


الف – این روش فقط برای مواد فرو مغناطیس قابل استفاده است .
ب – در مورد عیوب غیر سطحی دقیق نمی باشد .
ج - میدان مغناطیسی بایستی در جهتی ایجاد شود كه سطح اصلی عیب را قطع نماید و این مسئله ایست كه اپراتور با آن مواجه می شود و بهمین دلیل گاهی به دو مرتبه بازرسی كردن و یا بیشتر نیاز دارد .
د - مغناطیسی زدائی پس از انجام آزمایش اغلب ضرورت پیا می كند
ه – بعد از انجام ازمایش و مغناطیس زدائی ، تمیز كردن قطعه و جدا كردن ذرات مغناطیس چسبیده به سطح ممكن است ضروری باشد .
و – هنگام آزمایش قطعات دارای شكل پیچیده تولید میدان مغناطیس در جهت مناسب اغلب مسئله است .
ز- هنگام آزمایش قطعات ریخته گری شده خیلی بزرگ ، جریان بر ق خیلی زیادی مورد لزوم است .
ر – برای اجتناب از گرم شدن ناحیه و سوختن قطعات با سطوح صیقلی یا در محلهای تماس برق با این سطوح مراقبت زیادی لازم است .
ط – برای مغناطیس كردن ، جابجا كردن قطعات ضروری است و این عمل مخصوصاً وقتی كه تعداد زیادی از قطعات كوچك مورد كنترل واقع می شوند وقت گیر می باشد .
ی – با وجود اینكه علائم وجود عیب به آسانی دیده می شود ، معهذا گاهی در تفسیر علائم تجربه و مهارت لازم است . البته در مقایسه با متدهای دیگر مثل رادیو گرافی و التراسونیك آزمایش با ذره مغناطیسی خیلی ساده تر می باشد .


بازرسی با امواج مافوق صوت


تعریف :

روش های فراصوتی كاربرد بسیار گسترده ای در تعیین نقص های درونی مواد دارند ، با وجود این از آنها می توان برای تعیین ترك های زیر سطحی نیز استفاده كرد. آزمون های فراصوتی ،افزون بر بازرسی قطعات تكمیل شده ،برای بازرسی كنترل كیفیت مراحل مختلف تولید قطعاتی همچون لوحه ای نورد شده نیز به كار می روند. معمولاٌ از این روش ها برای بازرسی قطعات و مجموعه های در حین كار نیز استفاده می شود .

اصول :

در این روش صوت از میان محیط های جامد به راه های مختلف منتشر می شود، و تغییرات را برروی صفحه دستگاه التراسونیك نمایان می سازد و به این طریق اپراتور عیوب داخلی قطعه مورد آزمایش را تشخیص می دهد.

انواع روشها :

وجود نقص را در ماده با استفاده از امواج فراصوتی به وسیله روش عبوری یا بازتاب می توان آشكار ساخت .
کاربرد : روش های فراصوتی كاربرد بسیار گسترده ای در تعیین نقص های درونی مواد دارند ، با وجود این از آنها می توان برای تعیین ترك های زیر سطحی نیز استفاده كرد. آزمون های فراصوتی ،افزون بر بازرسی قطعات تكمیل شده ،برای بازرسی كنترل كیفیت مراحل مختلف تولید قطعاتی همچون لوحه ای نورد شده نیز به كار می روند . معمولاٌ از این روش ها برای بازرسی قطعات و مجموعه های در حین كار نیز استفاده می شود .

مزیت ها:

در این روش محدودیت ضخامت بسیار كم می باشد.
نیاز به دسترسی به دو طرف قطعه نمی باشد.

محدودیت ها:

محدودیت عمده این روش مهارت اپراتور می باشد.
روشهای قدیمی از دقت كمی برخوردار می باشد.آزمایش پرتونگاری صنعتی


تعریف :

بازرسی رادیوگرافی روشی از آزمایشات غیر مخرب می باشد كه توسط تشعشات رادیواكتیو یا پرتو ایكس ساختار داخلی قطعات مورد آزمایش را نمایان می سازد. در این روش انرژی از یك سمت وارد قطعه می شود و از سمت دیگر از آن خارج می شود و این انرژی روی وسیله ای (به عنوان مثل فیلم) ثبت می شود.

اصول :

اساس بازرسی رادیوگرافی بر مبنای دو اصل می باشد نفوذ و جذب، در این روش باید برای هر قطعه ای انرژی انتخاب شود كه علاوه بر اینكه قابلیت نفوذ و عبور از قطعه را داراست مقداری از آن انرژی به ذرات داخل قطعه برخورد كرده و جذب آن قطعه شود.

کاربرد :

اكثر قطعات فلزی و غیر فلزی، مواد غذایی

مزیت های این روش :
برروی اكثر قطعات می توان آزمایش رادیوگرافی انجام داد.
تصویر دائمی به ما می دهد.
عیوب داخلی و عیوب مجموعه ها را آشكار می سازد.
مقدار حساسیت با تغییر انرژی قابل تنظیم است.


محدودیت های این روش :

دسترسی به دو طرف قطعه مورد نیاز است.
قطعات ضخیم به دلیل محدود بودن انرژی منابع موجود قابل رادیوگرافی نمی باشد.
رادیوگرافی برروی قطعات پیچیده مشكل می باشد.
عیوب موازی با سطح در این روش قابل تشخیص نمی باشند.

logo-samandehi