شما اینجا هستید: صفحه اصلیآزمایش غیرمخرببازرسی چشمی جوش - VTمرور كلي بر بازرسي جوش و تست هاي غير مخرب

مرور كلي بر بازرسي جوش و تست هاي غير مخرب

مرور كلي آزمايشات غير مخرب

این آزمایشات جهت بررسی کیفیت مواد و قطعات دارای کاربرد می باشند. در بسیاری موارد از این آزمایشات جهت بررسی کیفیت جوشکاری انجام شده بر روی سازه های مختلف استفاده می شود ، ولی باید به یاد داشت کاربرد آزمایشات غیر مخرب بسیار فراتر از کنترل کیفیت جوشکاری بوده و در تجزیه و تحلیل میزان عمر سازه ها و خواص الکتریکی ، مکانیکی و ... دارای کاربردهای فراوان می باشد.


آزمایشات غیر مخرب به روشهایی اطلاغ می گردد که با بررسی سازه وبدون ایجاد تخریب و تغییر در آن نسبت به شناسایی و مشخص نمودن خواص مورد نظر اقدام نمایید. روشهای گوناگونی بعنوان آزمایشات غیر مخرب شناخته می شوند.مراجع گونگونی برای انجام آزمایشات غیر مخرب معرفی شده اند. هر یک از استانداردهای ISO,BS,EN,DIN,… روشهای مختلفی را برای انجام آزمونهای غیر مخرب معرفی نموده اند. بعنوان یکی از مراجع که در آزمونهای غیر مخرب استفاده فراوانی دارد می توان به استاندارد ASME Sec V اشاره کرد.از دلایل محبوبیت و کاربرد این استاندارد مجتمع بودن آن است. این استاندارد برخلاف استانداردهای اروپایی در یک کتاب مرجع ارائه شده است. لیستی از روشهای ارائه شده در این استاندارد را می توان بشرح زیر بیان نمود.


Article 1 General Requirements

Article 2 Radiographic Examination

Article 4 Ultrasonic Examination Methods for Inservice Inspection

Article 5 Ultrasonic Examination Methods for Materials and Fabrication

Article 6 Liquid Penetrant Examination

Article 7 Magnetic Particle Examination. .

Article 8 Eddy Current Examination of Tubular Products

Article 9 Visual Examination

Article 10 Leak Testing

Article 11 Acoustic Emission Examination of Fiber-Reinforced Plastic Vessels

Article 12 Acoustic Emission Examination of Metallic Vessels During PressureTesting

Article 13 Continuous Acoustic Emission Monitoring

روش کار آزمایشات غیر مخرب جز دستورالعملهایی است که باید در خصوص آماده سازی آن برای بازرسی از هر سازه ای قبل از شروع عملیات دقت کافی بعمل آید. دلیل این امر این است که در حقیقت با تدوین روش مناسب و درست و درج معیارهای پذیرش متناسب با حساسیت سازه از صرف زمان وهزینه بیهوده جلوگیری می شود. در هر دستورالعمل مربوط به آزمایشهای غیر مخرب جزئیات زیر باید بدقت ذکر شود :


۱-Scope
بسیار مهم است که در یک رویه کاری مشخص شود که این روش برای استفاده در چه شرایطی بوده و در صورت تغییر کدامین شرایط نمی توان از این روش کاری استفاده کرد. مطالبی که در این قسمت بصورت معمول ذکر می شوند


- موادی که با این روش تست قابل آزمایش می باشند.


- شرایط خاصی که نگارنده روش آزمایش با در نظر گرفتن آنها نسبت به آماده سازی این مدرک اقدام نموده است.


۲- Reference Standards


هماننگونه که مشخص است در این قسمت استانداردهای مرجع که در نگاشتن این مدرک استفاده شده اند ذکر می شود.


۳-Personal Qualification


در این قسمت مهارت مورد نیاز برای انجام آزمایشات مطابق این رویه ذکر می گردد. ذکر یک مطلب در این قسمت ضروری به نظر می رسد. بسیاری از دوستان در دستورالعمل های خود بعنوان مثال ذکر می کنند SNT TC 1 A - Level I or II . اما در بسیاری از موارد دارا بودن تنها مدرک کافی نیست و بنظر من بهتر است که سابقه کاری مفیدی جهت کار در زمینه مورد نظر ذکر شود.


۴-Equipment


در این قسمت مشخصات دستگاهها و یا مواد مورد استفاده را که مورد قبول می باشند ذکر می کنند. در بسیاری از موارد بایستی که جهت تکمیل این قسمت به لیست شرکتهای مورد تایید کارفرما رجوع کرد.


۵-Technical Detail


در این بخش اطلاعات مربوط به روش انجام آزمایش قرار می گیرد.


۶-Acceptance Creiteria


حدود مورد پذیرش عیوب بایستی مطابق با استاندارد مورد نظر استخراج شده و در این قسمت جای داده شود.


۷-Blank Format


در پایان نمونه گزارشی برای ثبت اطلاعات هر آزمایش در قسمت انتهایی قرار می گیرد.

در خصوص آزمایشات غیر مخرب کتابها و مراجع گوناگونی موجود است . بهمین دلیل من در این قسمت دوباره کاری انجام ندادم و مطلبی را که به نظرم جالب می رسید با تغییرات اندک برایتان ذکر می کنم . منبع این مطلب سایت [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] می باشد.


بازرسی چشمی


تعریف:
در این نوع بازرسی شخص ، با استفاده از تجربیات و آموزشهای گذرانده نسبت به بررسی سازه مورد نظر اقدام نموده و مشکلات قابل مشاهده را ذکر می نماید. در این روش ممکن است که بازرس نسبت به بازرسی با چشم غیر مسلح اقدام نماید یا اینکه با استفاده از وسایلی چون ذره بین ، بوروسکوب ، گیج و... اقدام به بررسی نماید.


اصول :

پارامترهای مهم در بازرسی چشمی عبارتند از شدت نور محیط و نوع نور محیط ، شرایط سطح وآماده سازی سطح مانند تمیز كاری قطعه و زاویه نور تابشی می باشد. زاویه نور تابشی بدین دلیل دارای اهمیت است که بعضی از عیوب سطحی فقط تحت تابش نور صحیح ( تابش نور تحت زاویه مناسب )آشكار می شوند .


کاربرد :

تمام عیوب ظاهری اعم از عیوب سطحی ، تركهای سطحی ،نادرستی شكل ، انحرافات در اندازه و غیره را می توان با بازرسی چشمی مشخص نمود. بازرسی چشمی به عنوان یك روش بازرسی غیر مخرب برای مواد خام و محصولات نیمه تمام یا تمام شده مورد استفاده می باشد .با بازرسی چشمی پیش از عملیات تولید، در مرحله آماده سازی ، حین تولید و همینطور بررسی نهائی می توان از خصوصیات سطحی و علائم مشخصه دیگر در مورد محصول داوری نمود . بازرسی چشمی صحیح قطعات و بررسی شكل ظاهری آنها چه با چشم غیر مسطح ، چه با ذره بین یا بروسکوب انجام شود ، در تشخیص عیوب متالورژیكی حائز اهمیت است و می تواند مبنای برنامه ریزی برای بازرسی های بعدی باشد . بعلاوه بازرسی چشمی اطلاعات مفیدی بدست می دهد كه گاهی اوقات این اطلاعات برای حل مسئله كفایت می كند.


مزایا :

بازرسی چشمی ساده و ارازن است و به وسایل و دستگاه های گرانقیمت احتیاج ندارد از شرایط سطحی قطعه و ارزیابی دقیق ظاهر آن خیلی چیزها روشن می شود.


محدودیت :

با چشم غیر مسلح تنها نقص های نسبتاٌ بزرگ كه باعث شكستگی پوسته شده اند ، آشكار می شود كارایی بازرسی چشمی را با استفاده از ذره بین با قدرت كم و میكروسكوپ می توان افزایش داد .


استانداردهای مرجع :


علاوه بر استاندارد ASME می توان عیوب مرتبط با جوش را در یک دسته بندی مناسب در استاندارد ISO 5817 یافت. این استاندارد به معرفی کلیه عیوب جوشکاری پرداخته است . فارق از اینکه این عیوب قابل روئیت با چشم مسلح یا غیر مسلح می باشند یا خیر.


آزمایش مایعات نافذ


تعریف :

آزمایش مواد با مایع نافذ از قدیمی ترین ، اقتصادی ترین و ساده ترین روشهای كشف شده برای شناسایی عیوب سطحی غیر قابل تشخیص با چشم غیر مسطح می باشد. اساس این روش مبتنی بر قابلیت نفوذ بعضی از مایعات با استفاده از خاصیت موئینگی به داخل حفره ها و تركهای خیلی نازك است . بنا بر این برای آشكار سازی نقص هایی كه سبب شكستن سطح كار شده اند ،به كار می رود، این مایعات كشش سطحی كم و قابلیت تر كنندگی خوب نسبت به ماده آزمایش شونده دارند و قادرند روی سطح این مواد قشر نازكی تشكیل دهند .


اصول :

بطور عمومی همه ما روش بازرسی با مواد نفوذ كننده را دارای شش مرحله اساسی می دانیم :


آماده سازی سطح
كاربرد مواد نفوذ كننده و اعمال زمان برای نفوذ
برداشت مواد نافذ اضافی
كاربرد مواد ظهور و اعمال زمان برای ظهور
مشاهده و بازرسی
تمیز کاری نهاییانواع روشها :

در عمل مواد نفوذ كننده را به وسیله یكی از روشهای متداول بر روی سطح قطعه به كار میبرند.روش برگزیده به اندازه ،شكل وتعداد قطعات مورد بازرسی بستگی دارد. بازرسی قطعه در محل نیز یكی از عوامل گزینش میباشد. مایعات نافذ ، چه مرئی ، چه فلورئوسنت می توانند بوسیله هر یك از راه های ذیل اعمال شوند :


مالیدن: معمولاً با كهنه ، پارچه پنبه ای ، تنظیف یا برس اعمال می شود .


غوطه وری: كل نمونه به داخل یك مخزن مایع نافذ ،